Trang chủ / Tâm Linh / Chú Chuẩn Đề | Thần Chú Chuẩn Đề Vương 108 Biến

Chú Chuẩn Đề | Thần Chú Chuẩn Đề Vương 108 Biến

CHÚ CHUẨN ĐỀ | THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ VƯỢNG 108 BIẾN

 

Khể thủ quy y tô tất đế
Đầu diện đảnh lễ thất câu chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ
Nam mô tát đá nẫm tam miệu tam bồ đề
Cu chi nẫm đát điệt tha
Án, Chiết Lệ Chuẩn Đề ta bà ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *