Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Giáp Thân 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Giáp Thân 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Giáp Thân 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Giáp Thân : Nhâm, Bính, Ất, Tân, Dần, Thân
Táng vào 6 Sơn này chủ các ngành đều phát đạt, của vượng người hưng. Nhưng quý nhân có mà không vượng về quan vận, dầu cho có làm quan cũng chẳng hiển hách , con cháu chỉ phát phú mà thôi, mọi sự cát lợi .

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Giáp Thân : Khôn, Cấn, Sửu, Mùi, Thìn, Tuất
Táng vào các Sơn này về sau phá thài chiêu họa, trong mộ bên tả có rễ cây đâm xuyên quan tài, bên hữu rắn, trùng làm tổ, người chết chẳng an, người sống tai họa không dứt.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Giáp Thân: Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *