Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Tân Tị 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Tân Tị 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Tân Tị 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Tân Tị : Càn, Tốn, Quý, Đinh, Cấn, Khôn.
* Táng Càn, Tốn : Lợi về phat đạt , đại vượng lục súc.
* Táng Đinh, Quý: Lợi về thi cử, học vấn, quan chức.
* Táng Khôn, Cấn: Đại phát nhân đinh.
6 Sơn này mọi ngành đều phát đinh, phát tài.

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Tân Tị: Giáp, Canh, Mão, Dậu, Dần, Thân.
Táng vào các Sơn này hại con , khắc vợ , trung phòng hao tài , hại con , tổn thương lục súc , đinh tài đều suy , ngành út trưởng nữ tham dâm , xuất nhiều người trham hoa luyến sắc.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Tân Tị: Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *