Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Bính Tuất 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Bính Tuất 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Bính Tuất 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Bính Tuất : Giáp, Canh, Bính, Nhâm, Mão, Dậu.
* Táng Giáp, Canh: Lợi thi cử đậu cao, con cháu thông minh, hiền lương
* Táng Bính, Nhâm: Đinh tài đại vượng, lại thêm sống lâu
* Táng Mão, Dậu: Anh hùng thiên hạ, đinh tài đều vượng

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Bính Tuất : Khôn, Cấn, Sửu, Mùi, Thìn, Tuất.
Táng các Sơn này, ngành trưởng rước lấy hung hại, ngành giữa sinh ngọng nghịu, tai ù, điếc. Trong mộ phần bên tả có nước, trên đầu có mối làm tổ, người chết không an, người sống chẳng lợi.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Bính Tuất : Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *