Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Ất Dậu 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Ất Dậu 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Ất Dậu 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Ất Dậu : Ất, Tân, Mão, Dậu, Dần, Thân
* Táng: Ất, Tân Vượng về quan vận, lợi tiền của, nổi tiếng nhanh.
* Táng Mão, Dậu: Lợi về đường quan, gần quý nhân, đại lợi khoa cử.
* Táng Dần, Thân: Chỉ giầu mà chẳng quý, ngành ngành đều phát, của người đều vượng

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Ất Dậu : Khôn, Cấn, Sửu, Mùi, Thìn, Tuất
Chủ về lâu dài , trưởng phòng tuyệt tự, ngành giữa sinh người gù lưng hoặc câm ngọng, đàn bà ám hại. Ngành út sinh bệnh khó trị, trong mộ phần bùn nước ngâm đầy.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Ất Dậu : Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *