Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Kỷ Mão 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Kỷ Mão 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Kỷ Mão 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Kỷ Mão : Giáp, Canh, Dần, Thân, Ất, tân
Về sau con cháu thanh tú , nam có vợ hiền , đẹp , nữ có chồng tuấn tú , lợi về đường quan trường , chóng nổi danh , mọi ngành đều phát , phú quý song toàn.

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Kỷ Mão: Cấn, Khôn, Bính, Nhâm, Tị, Hợi.
Táng vào các Sơn này về sau ngành trưởng sinh người bệnh mắt , ngành giữa nhiều tật bệnh, trong 5 năm sẽ thấy hung hại , ngành út tầm thường không phát triển.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Kỷ Mão: Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *