Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Quý Mùi 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Quý Mùi 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Ất Mùi 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Ất Mùi : Tị, Hợi, Nhâm, Bính, dần, Thân.
* Táng Tị, Hợi: Vượng phát nhân đinh.
* Táng Nhâm, Bính : Tài lộc tuyệt vời, dễ thành đại phú gia.
* Táng Dần, Thân: Nhà nhà đều phát, lợi thi cử, công danh, đinh tài vượng

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Ất Mùi : Giáp, Canh, Mão, Dậu, Ất, Tân.
Táng vào các Sơn này về sau con cháu bần cùng , ngành trưởng ngu xuẩn , ngành giữa bệnh tật ngành út lắm hư hao , về lâu dài bại tuyệt
12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Ất Mùi : Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *