Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Nhâm Ngọ 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Nhâm Ngọ 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Nhâm Ngọ 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Nhâm Ngọ : Quý, Đinh, Ất, Tân, Tị, Hợi.
Táng vào các Sơn này về sau mọi ngành đều phát , chủ vợ có tài , con có lộc, thiếu niên đậu cao vinh diệu phi thường , dễ gặp quý nhân đề bạy được nhiều người giúp đỡ , phú quý đều có , nhân đinh vượng.

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Nhâm Ngọ: Giáp, Canh, Mão, Dậu, Dần, Thân.
Táng vào các Sơn này trước bại ngành trưởng , sinh nhiều bệnh tật nan y , ngành 2 và ngành út sinh người xin ăn tha phương , chết hung . Trong quan tài thì nước ngâm thây , đại bất lợi cho cả người sống và người chết.

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Nhâm Ngọ: Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *