Trang chủ / Phong Thủy / Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Mậu Dần 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Mậu Dần 24 Sơn Táng Cát Hung

Cách Đặt Mộ Cho Vong Tuổi Mậu Dần 24 Sơn Táng Cát Hung

6 Sơn Táng Cát Cho Vong Tuổi Mậu Dần : Sửu, Mùi, Cấn, Khôn, Giáp, Canh.
Táng 6 Sơn này về sau mọi ngành đều phú quý , sinh quý tử thông minh , hiếu học. Nam thuận lợi quan chức , thanh danh vang xa , nữ lợi về tiền của , dễ thành đại phú , nhà nhà phú quý lâu dài.

6 Sơn Táng Hung Cho Vong Tuổi Mậu Dần :  Quý, Đinh, Nhâm, Bính, Tị, Hợi.
* Táng Đinh, Quý Sơn : Trước bại con trưởng, con thứ, con út gù lưng .
* Táng Nhâm, Bính Sơn: Trong 1 năm mối vào đục quan tài , trưởng phòng có người tàn tật.
* Táng Tị, Hợi Sơn: Nam nữ không khôi ngô, tuấn tú

12 Sơn còn lại Táng Vong Tuổi Mậu Dần : Táng Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *