Trang chủ / Phong Thủy / 24 Sơn Long Vận Cát Hung

24 Sơn Long Vận Cát Hung

24 Sơn Long Vận Cát Hung 

1. Kim Long vận.


– Kim Long vận đến nên làm nhà, an táng mộ phần, tấn phát nhân đinh thêm trường thọ, tiến tài tăng tấn,vinh hoa phú quý nổi danh, lục súc đại vượng.Trong 60 ngày sẽ thấy ứng nghiệm.
2. TIỀN LONG VẬN

– Tiền Long vận đến, nên làm nhà, an táng, đại cát đại lợi, nhân đinh, tiền của được hưng vượng, ruộng vườn phát triển, chủ vượng đinh vượng tài .
3. KHỐ LONG VẬN
– Khố Long vận đến nên tu tạo nhà cửa, an táng mộ phần, phóng thủy, đều chủ gia đình hòa thuận, làm lúa, tằm, chăn nuôi đại lợi, sinh quý tử, phát nhân đinh, phát đại tài.
4. BẢO LONG VẬN 

– Bảo Long vận đến nên khai môn, phóng thủy, tạo trạch, an phần mộ. Trong 60 ngày không mong cầu tiền tài cũng tự đến, trong nhà tiền của luôn luôn đầy đủ, trọn năm trong nhà tăng nhân khẩu, sinh quý tử, ruộng tằm được mùa, lục súc hưng vượng.
5. BẠI LONG VẬN

– Bại Long vận đến là hung tinh, nếu khai môn, phóng thủy, làm nhà, an táng mộ phần đều bất lợi. Nội trong 100 ngày thương tổn gia súc, phạm hình luật, quan phi khẩu thiệt, bệnh tật, hao tán tiền tài, nhân đinh bại thoái.
6. CUỒNG LONG VẬN

– Cuồng Long vận đến không nên tu tạo nhà cửa, an táng hay sửa chữa mộ phần, chủ sinh việc quan phi, khẩu thiệt chẳng dứt, con cháu ngỗ nghịch, chết chóc, lắm điều bất hạnh, vợ chồng phân ly, bệnh tật, tiền tài, lục súc thất thoát. Trong 3 năm ứng nghiệm điều hung.
7. QUAN LONG VẬN

– Quan Long vận đến nên khai môn, phóng thủy, an phần mộ, sửa chữa nhà cửa, Âm phần, Dương trạch đều tốt đẹp. Trong 3 năm sẽ thêm nhân đinh, vượng tiền tài, thăng quan, tiến chức. Khai Huyệt mà thấy đá mềm ngũ sắc là ứng điềm cát lợi.
8. VƯỢNG LONG VẬN

– Vượng Long vận đến nên sửa chữa nhà cửa, an táng mộ phần, đinh, tài đều vượng, thăng quan, tiến chức, đại lợi cho con cháu về đường học hành, thi cử. Khi khai Huyệt thấy đất hoặc đá ngũ sắc, ấy là thiên nhiên chi kỳ Huyệt, rất vi diệu, đại cát tường.
9. SUY LONG VẬN

– Suy Long vận đến chẳng nên khai môn phóng thủy, an táng mộ phần, sửa chữa nhà cửa. Chủ nhân đinh thoái, bại tài, lắm chuyện buồn phiền, tiền tài hóa tro bụi. Trong 3 năm phá bại gia sản, lục súc, nhân đinh suy bại, đinh tài đều bất lợi.
10. THƯƠNG LONG VẬN

– Thương Long vận đến là đại hung tinh, nếu sửa chữa nhà cửa, an táng mộ phần thì rước lấy chuyện thi phi, khẩu thiệt, trộm cướp hoành hành. Từ 3-5 năm sẽ thấy phá bại tài sản, rước lấy nhiều chuyện thương tâm.
11. BỆNH LONG VẬN

– Bệnh Long vận đến là vận chẳng lành, làm nhà, an táng, khai môn, phóng thủy đều chẳng lợi. Từ 3-5 năm sẽ thấy nguy hại, gia đình suy sụp, bán sạch ruộng vườn, tổn nhân đinh, bệnh tật triền miên.
12. ÔN LONG VẬN

– Ôn Long vận là sao mờ tối, nếu làm nhà, an táng, lục súc hao tổn , tai họa đến. Trong 3 năm có 5 lần thất bại, trong nhà hay thị phi, họa khởi từ nơi phòng the, gia nghiệp lần hồi suy vong.
13. SINH LONG VẬN

– Sinh Long vận đến nên khai môn, phóng thủy, an phần, tạo táng, chủ đại vượng nhân đinh, tài lộc, sinh con cháu hiền lành, trước nghèo sau giầu. Khai Huyệt thấy động vật sống tất là kỳ Huyệt .
14. TẤN LONG VẬN

– Tấn Long vận đến nên khai môn, phóng thủy, làm nhà, tạo tán, đại vượng nhân đinh, tài lộc, gia đình ít tai nạn, vinh hoa, phú quý vài trăm năm, vạn sự cát tường, như ý.
15. TỬ LONG VẬN

– Tử Long vận đến không nên làm nhà, an táng. Trong 5 năm lục súc không vượng, của mất, người quan phi, khẩu thiệt, nhân khẩu ít dần, bệnh tật, tai họa chẳng dứt.
16. ÁC LONG VẬN

– Ác Long vận không nên làm nhà, an táng. Trong 5 năm tổn gia trưởng, người vật hao tán, tai họa liên miên, trăm việc tiêu vong, khai Huyệt thấy đất đá sắc tía là đại hung.
17. PHỤC LONG VẬN

– Phục Long vận an táng, làm nhà đều tốt đẹp, trước nghèo sau giầu, thăng quan tiến chức, mọi việc đều tốt đẹp. Đinh, tài đều vượng. Khai Huyệt thấy đất ngũ sắc là chân Huyệt.
18. GIAI LONG VẬN

– Giai Long vận nên làm nhà, an táng mộ phần, khai môn, phóng thủy. Trong 1 năm thấy phát đạt, gia súc sinh trưởng, sinh quý tử. Khai Huyệt thấy những đồng tiền cổ hay đá đen ấy là chân Huyệt.
19. CHÂN LONG VẬN

– Chân Long vận đến làm nhà, táng mả, khai môn, phóng thủy đều tốt, cát tường lâu dài, chủ sinh người tuổi thọ cao. Trong 5 năm sẽ thấy phát đạt, người, của đều thịnh.
20. PHÚC LONG VẬN

– Phúc Long vận đến làm nhà, táng mả, khai môn, phóng thủy đinh tài đều vượng, phúc lộc toàn lai, gia đình bình an. Chỉ có quan vận là không được hanh thông.
21. HỌA LONG VẬN

Họa Long vận đến không nên làm nhà, an táng mả, chủ tai họa, quan phi khẩu thiệt. Trong 5 năm sẽ hại người, tổn lục súc. Khai Huyệt thấy đồng tiền cổ hay đồ vật quái lạ là đại hung.
22. HẠI LONG VẬN

– Hại Long vận không nên tu tạo nhà cửa, mồ mả, chủ bệnh tật vây thân, lục súc ôn dịch. Trong 5 năm nhà phá, người mất, thật tang thương.
23. SÁT LONG VẬN

– Sát Long vận đại kị làm nhà, an táng, khai môn, phóng thủy. Chủ sự lục súc tổn thất, người mất của hao, phạm cửa quan quyền, sinh lắm điều tai họa.
24. HAO LONG VẬN

Họa Long vận đến không nên làm nhà, táng mả, chủ tai họa chẳng dứt, tiền tài hao tán, chủ sinh người ngu muội, lục súc chẳng lợi. Khai Huyệt thấy quái vật, quái thạch rất hung.

BẢNG TRA LONG VẬN 24 SƠN THEO TỪNG NĂM

– Ví dụ : Xây dựng nhà ở hoặc cải táng mộ phần tại Sơn – Hướng Nhâm vào năm Tý và năm Ngọ là Kim Long vận đến (tốt), vào năm Sửu và năm Mùi là Họa Long vận đến (xấu), vào năm Dần và năm Thân là Phục Long vận đến (tốt). Cứ thế suy ra các Sơn – Hướng và các năm khác trong Lục Thập hoa giáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *