Trang chủ / Thuật Số / Thiên Can Bính | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Bính | Vận Số Người Tuổi Can Bính

Thiên Can Bính | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Bính | Vận Số Người Tuổi Can Bính

Thiên Can Bính | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Bính | Vận Số Người Tuổi Can Bính

Thiên can Bính đại biểu lửa Mặt Trời và ánh sáng Mặt Trời.
Người sinh ngày Bính Hỏa giống như Mặt Trời, thích đem ánh sáng và phẩm chất của mình cho người khác. Vì vậy, Bính Hỏa vô tư, tức người Bính Hỏa không tự tư, tính hướng ngoại, có tinh thần tập thể.
Người Bính Hỏa kinh doanh giỏi, sẵn sàng cho người khác vay tiền. Người Bính Hỏa tính tích cực, tình cảm, thích hợp làm lãnh đạo.
Nếu bát tự của người Bính Hỏa đa Hỏa, tính tình rất mạnh mẽ. Ca sĩ Mai Diệm Phương là người Bính Hỏa điển hình. Cô có tinh thần phấn đấu cao. Hoàn cảnh càng ác liệt, cô càng nỗ lực vượt lên, vì Bính Hỏa là lửa Mặt Trời.
Người bát tự Hỏa vượng, tinh thần vươn lên rất cao. Trái lại, người có bát tự Thủy vượng lại thiếu chí vươn lên, an phận. Diệm Phương là người vui vẻ giúp người. Bát tự hỏa quá vượng khiến Diệm Phương bị chết cháy.
Cổ nhân nói: “Bính Hỏa mãnh liệt, bất chấp gian khổ, có thể luyện Canh Kim, phùng Tân trở nên nhút nhát. Ý là sức mạnh của Bính Hỏa to lớn, không sợ nguy nan. Nhưng gặp cận Tân trở nên nhút nhát vì Bính gặp Tân biến thành Thủy, Bính Hỏa gặp Tân Kim, Bính Hỏa bị tắt, Kim Tân biến thành Thủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *