Trang chủ / Thuật Số / Thiên Can Đinh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Đinh | Vận Số Người Tuổi Can Đinh

Thiên Can Đinh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Đinh | Vận Số Người Tuổi Can Đinh

Thiên Can Đinh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Đinh | Vận Số Người Tuổi Can Đinh

Người sinh ngày Đinh đặc biệt nhạy cảm đối với tiền của. Họ là người tính toán so bì, Hợp với nghề kế toán.
Đinh Hỏa giỏi kinh doanh, không bao giờ hoang phí, dù là một xu.
Đinh Hỏa là lửa đèn nến. Người Hongkong sử dụng sáng điện làm việc, ít lợi dụng ánh sáng Mặt trời. Các công ty đều dùng ánh sáng điện (chỉ Đinh Hỏa). Đinh hỏa giúp kinh doanh cát lợi, vì Đinh Hóa giúp kinh doanh. Nơi nào có điện, nơi đó kinh tế phát triển.
Khi đến đại vận Đinh Hỏa, cơ hội kiếm tiền lớn. Bát tự cần Hỏa đại vận Đinh Hỏa đến kiếm tiền nhiều.
Tháng nhiều Thủy (tháng 10, 11 âm), Hỏa vận suy, tháng nhiều Hỏa (tháng 4, 5 âm), cổ phiếu sẽ xuống, vì cổ phiếu thuộc Thủy. Đến tháng 3 (tháng Thìn), cổ phiếu lên cao nhất.
Cổ nhân có câu: “Đinh Hỏa nhu mềm, tỏa sáng dìu dịu, gặp Ất sinh hiếu sự, hợp Nhâm sẽ trung thành”. Ý nói tính của người Đinh Hỏa dịu hiền, gặp Nhâm Thủy, sinh Mộc. Dù có bị khắc sát tạo ra Quan, sinh vượng với mình. Đinh Hoà gặp Nhâm Thúy, đại cát, đa tình gọi là “dâm dục chi hợp.
Người nắm được bản chất của học thuyết ngũ hành phải là người biết được trường hợp nào khắc xấu, trường hợp nào khắc tốt.
Ví dụ: Hoả bị Thủy khắc, xấu, son Đinh Hỏa bị Nhâm Thủy khắc, sinh Mộc, rất tốt đối với Đinh Hoả
Đinh Hỏa là Hỏa đèn nến, dùng để thắp sáng, không sợ Nhâm Thủy.
Đinh Hỏa sợ Quý Thủy, vì Quý Thủy thuộc âm gặp Đinh Hòa âm, sinh hung thần Thất sát.
Đến vận Đinh Hỏa tiền của tự đến. Người Đinh Hỏa coi trọng sự lễ phép, lễ nghi, lễ độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *