Trang chủ / Thuật Số / Thiên Can Kỷ | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Kỷ | Vận Số Người Tuổi Can Kỷ

Thiên Can Kỷ | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Kỷ | Vận Số Người Tuổi Can Kỷ

Thiên Can Kỷ | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Kỷ | Vận Số Người Tuổi Can Kỷ

Thổ chia thành Thổ khô, Thố ướt Mậu Thố là Thổ khô, Kỷ Thố là Thố ẩm ướt. Trong địa chỉ, Thìn Sứu là Thổ ấm ướt. Mùi Tuất là Thổ khô Ký Thố là đất ruộng vườn
Thổ ẩm ướt có thể sinh Kim và tản nhiệt. Trong quan hệ ngũ hành, Thổ sinh Kim, nhưng chỉ có Thố ẩm ướt mới sinh ra Kim, Thổ khô không thể sinh Kim
Kỷ Thổ, Thìn Thổ và Sửu Thổ sinh Kim
Mậu Thổ, Mùi Thổ và Tuất Thổ không sinh Kim
Kỷ Thổ có thể tản nhiệt. Bát tự có Kỷ Thổ, không sợ nóng.
Đặc tính lớn nhất của Kỷ Thổ là năng lực bao dung nuôi dưỡng Ký Thổ có thể bao dung 4 hành Kim Mộc Thủy Hỏa
Người Kỷ Thổ có thể làm công tác tư tưởng rất tốt.
Người Kỷ Thổ đa nghi, chống đối, nhút nhát, vì vậy thường bỏ lỡ cơ hội, không thể vươn lên địa vị tối cao
Người Kỷ Thổ rất cần người Bính Hỏa và Quý Thủy
Người Kỷ Thổ sinh vào mùa Hè cần Quý thủy cung cấp nước
Người Ky Thổ sinh vào đông cần Bính hỏa để sưởi ấm
Kỷ Thổ là Thổ hàn (lạnh), đại kỵ Nhâm Thủy. Kỷ thổ gặp Nhâm thủy dễ chết đuối. Chu Nhuận Phát một danh nhân thành dạt là người Kỷ Thổ
Kỷ Thổ là Thố điền viên (đất ruộng vườn) có thể trồng cây lương thực nuôi dưỡng loài người.
Trong cơ thể còn người Kỷ là tỳ (lá lách). Kỷ kết hợp với Giáp: Kỷ – Giáp là “quan hệ trung chính” (ngay thẳng, chân chính). Người Kỷ Thổ trọng chữ Tín, giữ lời hứa, ghét giả tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *