Trang chủ / Thuật Số / Thiên Can Canh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Canh | Vận Số Người Tuổi Can Canh

Thiên Can Canh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Canh | Vận Số Người Tuổi Can Canh

Thiên Can Canh | Tính Cách Người Tuổi Thiên Can Canh | Vận Số Người Tuổi Can Canh

Canh Kim thuộc dương. Người sinh ngày Canh bất luận nam nữ, tính cần hào phóng mạnh bạo. Nếu Canh Kim dịu dàng, yếu đuối, khó thành đạt.
Canh Kim bị khắc mới có thể thành vật hữu
Kim là khoáng sản dưới đất, cần Hỏa luyện thành Kim. Người Canh Kim càng trải qua gian lao, càng thành đạt vì Canh Kim là kim loại rèn vũ khí.
Người Canh Kim cần người Đinh Hỏa để luyện rèn. Canh Kim gặp Đinh Hỏa tất hiển quý, tiền của đến như nước chảy.
Canh Kim gặp Đinh, cả hai đều cát lợi.
Cổ nhân nói: “Canh Kim mang Sát, cứng mạnh là hay đắc Thủy thanh tú, đắc Hỏa sắc nhọn”. Ý chỉ Canh Kim vốn hung, tính cứng mạnh, gặp Nhâm Thủy thanh tú, nữ rất me hồn, gặp Định Hỏa sẽ nổi tiếng, nếu có Giáp Mộc kề bên trụ bên cạnh: đại phú quý, được mọi người kính trọng.
Thời cổ tử hình mùa Thu gọi là “Thu Canh”. Ngày Can Thân người phạm tội đặc biệt nhiều. Ngày này cổ nhân tế lễ trừ tại. Nữ Canh Kim thường khắc phu. Canh quá nhiều, càng trục trặc trong tình cảm và hôn nhân.
Nữ Canh Kim dễ gặp nạn đồng tính luyến ái. Người Canh Kim điển hình là hoàng đế Càn Long (Càn Long sinh ngày Canh). Canh Kim là “Kiếm kích chi Kim”, chỉ vũ khí, vũ khí là vật hung (hung khí).
Canh Kim còn chỉ ruột già (đại tràng), gân, Canh Kim gặp Ất Mộc tạo thành Kim. Đây là “nhân nghĩa chi hợp”, sự kết hợp có tình có nghĩa.
Người Canh Kim không nên gặp người Giáp Mộc, vì Canh Kim dễ bị mẻ khi gặp gỗ cứng.
Người Canh Kim trọng chữ nghĩa, trọng tình cảm, tình nghĩa, ghét vô tình thờ ơ, lãnh đạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *